ท่องเที่ยวเมืองร้าง แห่งเชอร์โนบิล

chernobyl

       คงเป็นเรื่องน่าสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้คนที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เกิดระเบิดขึ้น ณ เมืองเชอร์โนบิล ซึ่งเป็นสถานที่ที่สงบ เงียบจนกระทั้งได้ยินเสียงแม้ลมหายใจของตนเอง และเสียงนกที่อยู่ห่างออกไปแสนไก ถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลากระชั้นชิดที่ผู้คนต้องเร่งรีบออกจากบ้าน เพื่อให้ถึงที่ทำงานให้ทันเวลา แต่ที่นี่ถนนสายหลักทุกสาย กลับว่างเปล่า ดูคล้ายๆกับหนังเรื่องซี่รี่ย์เรื่อง The Walking Dead เลยทีเดียว

chernobyl

แต่สถานที่สุดน่าสะพรึง และเป็นที่อยากแนะนำให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก สวนสนุกแห่งนี้ไม่ใช่สวนสนุกที่ไหน หรือเมืองที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แต่อย่างใด แต่ท่ี่นี่ยังคงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ ซึ่งได้ชื่อว่า “เมืองผีของเชอร์โนบิล” เนื่องจากมันถูกทิ้งให้ร้าง เกือบ 3 ทศวรรษ นับตั้งแต่แกนปฏิกรณ์นิวเคลียร์หมายเลข 4 ของโรงไฟฟ้าเชอร์โนวเกิดระเบิดจากกรทำงานผิดพลาดของวิศวกรและคนงาน ยังส่งผลให้เกิดเถ้าถ่านและฝุ่นละออกงของกัมมันตรังสสีปลิวฟุ้งกระจายไปทั่วท้องฟ้าทางตอนเหนือของสหภาพโซเวียตและยุโรปตะวันตก เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2529 ในเวลา 01.23 น.

chernobyl

การท่องเที่ยวและความปลอดภัยใน”เชอร์โนบิล”

เวลาหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านจนย่างเข้าปีที่ 25 ของอุบัติเหตุครั้งร้ายแรงของประวัติศาสตร์โลก กระทรวงการท่องเที่ยวของยูเครนก็ได้ประกาศว่า สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบเกี่ยวกับความเสี่ยง ก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมบรรยากาศของเชอร์โนบิลได้ สามารถเดินเข้าไปภายในเมืองพรีเพียตได้ในระยะสั้นๆ ยกเว้นเขตพื้นที่ประมาณ 30 ไมล์ รอบๆ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่เกิดการระเบิดเท่านั้นที่ห้ามเข้าไป

chernobyl

       จากนั้นนักท่องเที่ยวจะได้รับเอกสารคนละหนึ่งชุด และต้องเซ็นรับทราบว่าจะปฏิบัติตามกฏหมาย เพื่อป้องกันการได้รับรังสีปนเปือน และห้ามรัปทานอาหาร 

chernobyl
เชอร์โนบิล อยู่ห่างจากเมืองเคียฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของยูเครนประมาณ 70 กิโลเมตร จากเมืองหลวงของยูเครน ซึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่ระยะทางที่ไกลแต่ประการใด แต่สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปที่นั่นจำเป็นจะต้องติดต่อบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากทางการให้สามารถเข้าไปได้เท่านั้น โดยมีค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 100-300 เหรียญสหรัฐฯ โดยขึ้นอยู่กับจำนวนของกลุ่มที่เดินทางว่ามีมากหรือน้อยนั่นเอง

 

ที่มา มัชรูมทราเวล