น้ำพุธิดาทะเลบอลติก (Havis Amanda)

น้ำพุธิดาทะเลบอลติก (Havis Amanda)

น้ำพุกลางเมืองแห่งนี้เปรียบสมือนแลนด์มาร์คของเมืองเฮลซิงกิ และยังเป็นที่มาของฉายานาม เทพธิดาแห่งทะเลบอลติกของเมืองเฮลซิงกิอีกด้วย น้ำพุนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1908 โดย นายวิลเลย์วาเกน ได้เป็นผู้ออกแบบและปั้นน้าพุเป็นรูปสาวงามโดยสมมุติให้นางเป็นตัวแทนของเมืองเฮลซิงกิ ส่วนบอลติกก็คือคาบสมุทรที่เมืองนี้ตั้งอยู่นั่นเอง     นอกจากน้ำพุแห่งนี้จะเป็นสถานที่ยอดนิยมของการมาถ่ายรูปคู่แล้ว ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับน้ำพุแห่งนี้ด้วยว่า สาวงามผู้นี้เป็นตัวแทนเสี่ยงทายสำหรับนักเรียนและนักศึกษา โดยที่ใครสามารถโยนหมวกขึ้นไปสวมบนศีรษะของรูปปั้นหญิงสาวได้ ก็จะมีอนาคตสดใสและมีหน้าที่การงานที่เจริญก้าวหน้า

เที่ยวฟินแลนด์ Havis Amanda 2