น้ำพุธิดาแห่งทะเลบอลติก


น้ำพุธิดาแห่งทะเลบอลติก (Havis Amanda) คือน้ำพุแห่งที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองหลวง เฮลซิงกิ ซึ่งออกแบบโดย วิลเลย์ วาเกน เมื่อปีค.ศ.1908 โดยมีการปั้นรูปเทพธิดาให้เป็นตัวแทนของเมืองหลวง เฮลซิงกิ narniaproducts.com และในส่วนของคำว่าบอลติก

ก็หมายถึงคาบสมุทรซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองเฮลซิงกินั่นเอง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของชื่อ น้ำพุธิดาแห่งทะเลบอลติกชาวเมืองมากมายโดยเฉพาะนักศึกษาเชื่อกันว่า ใครที่สามารถโยนหมวกไปสวมที่ศรีษะของรูปปั้นได้ ก็จะได้พรจากเทพธิดา ทำให้ประสบความสำเร็จด้านการศึกษาและการงาน