ฟินแลนด์นำโผความสุขโลก

เมื่อ 14 มี.ค. เครือข่ายหาทางออกเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDSN) เผยแพร่รายงานความสุขโลก 2018 จัดอันดับ 156 ประเทศทั่วโลกใช้เกณฑ์วัดต่างๆ เช่น จีดีพีต่อหัวประชากร การสนับสนุนทางสังคมและระดับปัญหาคอร์รัปชัน พบว่า ฟินแลนด์เป็นแชมป์โผความสุขโลก

ส่วนอันดับ 2-10 ประกอบด้วย นอร์เวย์ เดนมาร์ก ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ แคนาดา นิวซีแลนด์ สวีเดนและออสเตรเลีย ส่วนบุรุนดีรั้งอันดับท้ายสุด