มหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral)

มหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral)

มหาวิหารสไตล์นีโอคลาสสิกแห่งเฮลซิงกิ อีกหนึ่งแลนมาร์คของประเทศฟินแลนด์ นับเป็นโบสถ์ที่สำคัญที่สุดของเฮลซิงกิ เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีค.ศ. 1830-1852 ในอดีตเรียกว่าโบสถ์นิโคลัส เป็นมหาวิหารสีขาวหลังคาโดมสีเขียวที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง วิหารแห่งนี้ป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่งดงามและคลาสสิคที่ตั้งเด่นตระหง่านอยู่กลางเมืองเฮลซิงกิ