รู้จักเมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) ในประเทศฟินแลนด์

มหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki) 

ชื่อ “เฮลซิงกิ” หรือชื่อเดิม “เฮลซิงฟอร์ส” เป็นเมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของประเทศ ริมชายฝั่งอ่าวฟินแลนด์ เมืองเฮลซิงกิมีประชากรทั้งหมด 560,000 คน เฮลซิงกิอยู่ติดกับเมืองวันตาและเอสโป ซึ่งรวมกันตั้งเป็นเขต เมืองหลวงหรือเรียกว่า”มหานครเฮลซิงกิ” รวมๆแล้วมีประชากรเกือบ 1.2 ล้านคน

ประวัติความเป็นมา 

พ.ศ. 2093 พระ เจ้ากุ สตาฟที่ 1 แห่งสวีเดน ทรงก่อต้งเมืองเฮลซิงกิ ขึ้นเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางการค้าขาย ทำการแข่งขันกับเมืองทาลลินน์ ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของอ่าวฟินแลนด์ จากคำแนะนำของนายทหารผู้เชี่ยวชาญ บอกว่า เฮลซิงกิตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำวนตา ได้รบการป้องกันจากบรรดาเกาะเล็กๆหลายเกาะ ช่วงแรกเฮลซิงกิไม่มีประสบความสำเร็จกับการค้าเลย จนกระทั้ง 90 ปี ผ่านไป สมเด็จพระราชินีคริสตินา ทรงให้ขยายเมืองไปทางใต้อีก 5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของปัจจุบันนี้ และได้ทำการค้าขายกับต่างประเทศได้

เฮลซิงกิ

สัญลักษณ์ของเมือง เฮลซิงกิ

น้ำพุธิดาแห่งทะเลบอลติก (Havis Amanda) ถือว่าเป็นน้ำพุที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง และมีความเป็นมาของฉายา ธิดาแห่งทะเลบอลติกด้วย ซึ่งน้ำพุถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1908 และได้รับการออกแบบโดย นายวิลเลย์วาเกน โดยได้ทำการปั้นรูปปั้นสาวงามว่าให้นางเป็นตัวแทนของเฮลซิงกิ ส่วนบอลติกก็คือคาบสมุทรที่เมืองนี้ตั้งอยู่นั่นเอง

เฮลซิงกิ

เซเนท สแควร์ (Senate Square)

เป็นจตุรัสกลางเมืองที่ใช้จัดกิจกรรมใหญ่ ๆ และเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของเฮลซิงกิ โดยใจกลางจตุรัสมี อนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 2 ประดิษฐานอยู่อย่างโดดเด่นเป็นสง่า

เฮลซิงกิ

มหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral)
ซึ่งในอดีตเรียกว่าโบสถ์นิโคลัส เป็นมหาวิหารสีขาวบริสุทธิ์สวยงาม ตั้งเด่นอยู่จนเรียกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กของเฮลซิงกิ เลยก็ว่าได้ ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันอย่างเป็นจำนวนมาก เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปอันงดงามและคลาสสิค