วิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ ( Peter-and-Paul-Fortress )


เริ่ม สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ 1712 และสร้างเสร็จในวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1733
ตั้งชื่อวิหารแห่งนี้เพื่อเป็นเกียรติ์แด่ นักบุญปีเตอร์ และนักบุญปอลด์เพื่อ เป็นการเผยแพร่ศาสนา
ซึ่งวิหารแห่งนี้เป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โร มานอฟ เริ่มต้นจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเป็นองค์แรก
จนกระทั่งถึง กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ที่เพิ่งนามาในปีค.ศ 1998 โดยการตรวจ DNA

ทราบว่าคือ พระเจ้านิโคลัส ที่ 2 และครอบครัวซึ่งประกอบด้วย พระเจ้านิโคลัสที่ 2
พระมเหสี อเล็กซานดรา และพระธิดา 3 พระองค์คือโอลก้า (Olga) ทาเทียนา (Tatiana)
และอนาสตาเซีย (Anastasia) ส่วนที่ไม่พบคือ มาเรีย (Maria) และรัชทายาทอเล็กเซย์ (Alekxey)
บริเวณโดยรอบมีโรงงานผลิตเหรียญและที่ขังคุกนักโทษทาง การเมือง