อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส (Sibelius Monument)

อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส (Sibelius Monument)

อนุสาวรีย์แห่งนี้ตั้งอยู่ใน Sibelius Park ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่Jean Sibelius นักประพันธ์เพลงคลาสสิกชื่อดังชาว ฟินแลนด์ซึ่งเป็นผู้แต่งเพลงฟินแลนเดีย เพลงปลุกใจชาวฟินแลนด์ให้ต่อต้านและเรียกร้องเอกราชจากรัสเซีย อนุสาวรีย์แห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์และความโดดเด่นไม่เหมือนใคร ออกแบบโดย EilaHiltunen เป็นการสร้างโดยนำเอาแท่งเหล็กจำนวน 600 แท่ง มาเชื่อมเป็นรูปร่างของออร์แกนยักษ์ที่มีความสูงกว่า 80เมตร หนักถึง 24 ตัน ตั้งโดดเด่นอยู่กลางแจ้งซึ่งสามารถดึงดูดสายตานักท่องเที่ยวให้เข้าไปชมและถ่ายภาพกันอย่างมากมาย ใกล้ๆ กันนั้นยังมีรูปหน้าเหมือนนักประพันธ์เพลงที่ทำจากเหล็ก ฝีมือปราณีตที่งดงามไม่แพ้กัน