เกี่ยวกับเรา

finnish-russian.com เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศ ฟินแลนด์ และ รัสเซียเป็นส่วนใหญ่ โดยเว็บไซต์ finnish-russian.com จะนำเสนอเนื้อหาหลักๆอยู่ 4 หัวข้อได้แก่

  • ประเทศฟินแลนด์ เป็นการเอาข้อมูลของประเทศฟินแลนด์มาลง
  • ประเทศรัสเซีย เป็นการเอาข้อมูลของประเทศรัสเซียมาลง
  • แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวฟินแลนด์
  • แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวรัสเซีย