red scquare russain

เที่ยวจัตุรัสแดง มอสโก (Red Square in Moscow)

มกราคม 10, 2018 CXShtP 0

       จัตุรัสแดง หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า “Red Square” เป็นศูนย์กลางของเมืองหลวงประเทศรัฐเซียอย่าง มอสโก ซึ่งมีสิ่งก่อสร้างสำคัญๆ สวยงามอยู่มากล อ่านต่อ

ประเทศรัสเซีย

มิถุนายน 15, 2017 CXShtP 0

รัสเซีย (Russia]  มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation) เป็นประเทศในยูเรเชียเหนือ และเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในโลก กว่า 10,000,000 ตาร อ่านต่อ