มหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral)

มหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral)

มิถุนายน 15, 2017 CXShtP 0

มหาวิหารสไตล์นีโอคลาสสิกแห่งเฮลซิงกิ อีกหนึ่งแลนมาร์คของประเทศฟินแลนด์ นับเป็นโบสถ์ที่สำคัญที่สุดของเฮลซิงกิ เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีค.ศ. 1830-1852 ในอดีตเรี อ่านต่อ

น้ำพุธิดาทะเลบอลติก (Havis Amanda)

น้ำพุธิดาทะเลบอลติก (Havis Amanda)

มิถุนายน 15, 2017 CXShtP 0

น้ำพุกลางเมืองแห่งนี้เปรียบสมือนแลนด์มาร์คของเมืองเฮลซิงกิ และยังเป็นที่มาของฉายานาม เทพธิดาแห่งทะเลบอลติกของเมืองเฮลซิงกิอีกด้วย น้ำพุนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ป อ่านต่อ