น้ำพุธิดาทะเลบอลติก (Havis Amanda)

น้ำพุธิดาทะเลบอลติก (Havis Amanda)

มิถุนายน 15, 2017 CXShtP 0

น้ำพุกลางเมืองแห่งนี้เปรียบสมือนแลนด์มาร์คของเมืองเฮลซิงกิ และยังเป็นที่มาของฉายานาม เทพธิดาแห่งทะเลบอลติกของเมืองเฮลซิงกิอีกด้วย น้ำพุนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ป อ่านต่อ

ประเทศรัสเซีย

มิถุนายน 15, 2017 CXShtP 0

รัสเซีย (Russia]  มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation) เป็นประเทศในยูเรเชียเหนือ และเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในโลก กว่า 10,000,000 ตาร อ่านต่อ

ประเทศฟินแลนด์

มิถุนายน 15, 2017 CXShtP 0

ประเทศฟินแลนด์ (Finland) มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐฟินแลนด์ เป็นประเทศในกลุ่มนอร์ดิก ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป เขตแดนด้านตะวัน อ่านต่อ