สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (MOSCOW METRO)

มิถุนายน 6, 2018 CXShtP 0

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Moscow Metro สถานีรถไฟใต้ดินที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงมอสโก ได้รับการโหวตจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ว่าเป็นหนึ่งในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดใ อ่านต่อ