พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือเปโตรควาเรสต์

กรกฎาคม 26, 2018 CXShtP 0

ริมฝั่งทะเลบอลติคสร้างในปี ค.ศ.1705 ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ซึ่งพระองค์ใช้เป็นที่พักผ่อน สำหรับล่าสัตว์ในฤดูร้อน โดยมีความประสงค์จะให้พระราชวังนี้มีความ อ่านต่อ